Skip to main content

Benieuwd naar de kracht van ons partnerschap?

Bekijk hier onze dienstverlening.

Onze diensten bestaan globaal uit het volgende:

Bedrijfsscan

Hier controleren we of je voldoet aan de basis wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden. We controleren de verplichte documentatie, voeren interviews en maken een rondgang op de werkvloer. Hoe compliant is uw onderneming? Dat brengen wij in kaart.

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Wij helpen de organisatie van A tot Z bij het proces van het ontwikkelen van een passend arbobeleid. We beginnen met een Risicoinventarisatie- en Evaluatie, wat de basis vormt voor een Plan van Aanpak. Door het opdelen van alle stappen naar een arbobeleid in overzichtelijke en begrijpelijke stukken, kan de ondernemer het goed volgen en kan de reguliere bedrijfsvoering doorgaan, terwijl de kosten over een langere periode worden verspreid.

Taakrisicoanalyses, werkplannen of specifieke instructies

Als een activiteit kortdurend, overzichtelijk of herhalend is, kun je ervoor kiezen om dit vast te leggen in een werkplan of een TRA (taakrisicoanalyse). Dit kan bijvoorbeeld worden geëist door een opdrachtgever of vergunningsverstrekker. Wij helpen bij het opstellen van deze documenten en lichten ze ook toe aan de doelgroep in de vorm van duidelijke instructies of toolboxen.

Coaching en begeleiding

Wil je werken aan je arbeidsomstandigheden, maar vind je dit lastig? Dan gaan we samen in gesprek en staan wij aan jouw zijde. We zijn aanwezig op de achtergrond en helpen je met goed werkgeverschap. Dit kan ook tijdens audits van een klant of certificerende instelling.

Observaties en werkplekinspecties

Iedereen kan bedrijfsblindheid ervaren, waardoor risico’s niet meer zichtbaar zijn en gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Door onze ervaring herkennen we patronen in het gedrag op de werkvloer en identificeren we risico’s voor fysieke veiligheid. Door het inzetten van ‘vreemde ogen’ ontstaat er een waardevolle interactie en kun jij echt de volgende stap zetten.

Onderzoek naar ongevallen of bezoeken van de Nederlandse Arbeidsinspectie

Beide gevallen kunnen een grote impact hebben. We hebben jarenlange ervaring in het uitvoeren en/of begeleiden van interne en externe onderzoeken.

Ondersteunen en begeleiden van betrokkenen na een traumatische ervaring

Naast het onderzoek zelf, helpen wij ook bij het ondersteunen en begeleiden van de direct- en/ of indirect betrokkenen bij de eerste stappen na een mogelijk traumatische ervaring. Hier kunnen we jou als ondernemer echt ontlasten en de kans op blijvende psychische schade zoals PTSS beperken of zelfs voorkomen.

Ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging

De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging speelt een belangrijke adviesrol als het gaat om veiligheid binnen een onderneming. Maar heb je voldoende kennis en vaardigheden? Wij kunnen de OR/PV helpen om veiligheid begrijpbaar te maken, belangen af te wegen en gedegen advies uit te brengen.

Service Level Argeement

Ontdek de kracht van onze Service Level Agreement (SLA) voor jouw bedrijf. Als Partners in Safety bieden we een unieke dienstverlening die perfect aansluit op jouw specifieke behoeften.

Met onze SLA kunnen we de verwachtingen en doelen afstemmen op jouw bedrijf. Daarnaast garanderen we voldoende capaciteit, zodat je altijd kunt rekenen op snelle responstijden en een proactieve aanpak bij vragen of incidenten zonder dat hier aanvullende kosten aan verbonden zijn. Zo verzekeren we een soepele en effectieve samenwerking om de veiligheid in jouw organisatie naar een hoger niveau te tillen.

Daarnaast zorg je ervoor dat je voldoet aan artikel 13 van de Arbeidsomstandighedenwet, waarin is bepaald dat je bijstand van deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming ontvangt.

Uniek! Partners in Safety

Goed werkgeverschap beperkt zich niet tot alleen veiligheid. Het is een integraal proces en daarom werken wij samen. We werken samen met jou en diverse partners, zoals HR-ondersteuning, trainers, keuringsinstanties, adviseurs in de chemie en industrie, leveranciers van kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen, enzovoort. Wij zijn de verbindende factor! We nemen niet de verantwoordelijkheid over, maar staan zij aan zij om elke dag een beetje veiliger te werken.

Heb je een andere vraag of is iets niet helemaal duidelijk? Neem dan contact op en ontvang snel een antwoord van ons team.